Cung cấp Hosting chuyên nghiệp tốt nhất Việt Nam

Hosting

Cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam
Nhanh chóng - Chuyên Nghiệp - Bảo Mật

Linux Hosting

START
Dung lượng 700 MB
Băng thông 15GB
Địa chỉ Email 5
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
Pack / Addon Domain 1 / 0
SSL Free
23.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
STARTUP
Dung lượng 1GB
Băng thông 35GB
Địa chỉ Email 10
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 0
SSL Free
36.300đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
53.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân ++
Dung lượng 3GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 3
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
72.700đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Bán chuyên nghiệp
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 6
Pack / Addon Domain Unlimited / 2
SSL Free
116.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Chuyên nghiệp
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 9
Pack / Addon Domain Unlimited / 3
SSL Free
159.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Doanh nghiệp
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 15
Pack / Addon Domain Unlimited / 6
SSL Free
318.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Thương mại điện tử
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 20
Pack / Addon Domain Unlimited / 8
SSL Free
451.500đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam
Nhanh chóng - Chuyên Nghiệp - Bảo Mật

Windows Hosting

START
Dung lượng 700 MB
Băng thông 15GB
Địa chỉ Email 5
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
MSSQL Server 0
Pack / Addon Domain 1 / 0
34.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
STARTUP
Dung lượng 1GB
Băng thông 35GB
Địa chỉ Email 10
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
MSSQL Server 1
Pack / Addon Domain Unlimited / 0
41.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 3
MSSQL Server 1
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
72.700đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân ++
Dung lượng 3GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 5
MSSQL Server 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
87.800đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Bán chuyên nghiệp
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 10
MSSQL Server 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 2
135.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Chuyên nghiệp
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 15
MSSQL Server 3
Pack / Addon Domain Unlimited / 3
185.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Doanh nghiệp
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 20
MSSQL Server 4
Pack / Addon Domain Unlimited / 6
342.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Thương mại điện tử
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 25
MSSQL Server 5
Pack / Addon Domain Unlimited / 8
477.200đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Hotline
Tư vấn kỹ thuật