Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Thư viện Role

Trước khi tiến hành xử lý các thao tác của người dùng trong hệ quản trị admin, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra chức vụ (lever) của người dùng trước. Đó là lý do mà chúng ta cần một thư viện Role để hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập và xử lý phân quyền cho từng thành viên User.

Thư viện Role phân quyền cho người dùng

Các bạn hãy nhập đoạn code sau vào file libs/role.php:

Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về từng hàm cụ thể trong thư viện phân quyền Role này:Các bạn chỉ cần lưu ý là tất cả các chức năng phân quyền Role chúng ta đều sẽ đặt trong file libs/role.php.

Hàm thiết lập trạng thái đăng nhập

Hàm thiết lập người dùng đã đăng xuấtỞ hàm thiết lập trạng thái đăng nhập này, hệ thống sẽ lấy 2 thông tin đăng nhập bao gồm tên của người đăng nhập và cấp độ của người dùng đó. Và ở đây, chúng ta cần phải sử dụng thư viện Session để lưu những thông tin người dùng đó với từ khóa là ss_user_token.

Hàm này hoạt động khá đơn đơn, hệ thống chỉ cần xóa đi những thông tin người dùng trong thư viện Sesion với từ khóa ss_user_token.

Kiểm tra trạng thái người dùng đã đăng nhập hay chưa

Để kiểm tra trạng thái người dùng đã đăng nhập hay chưa, chúng ta chỉ cần kiểm tra những thông tin đã được lưu ở Session là đã có hay chưa, nếu có thì chúng ta sẽ trả về của quả là đúng.

Trong PHP thì tất cả các giá trị sẽ đưa về kết quả là return là #rổng, #không, #Null. Vì vậy chúng ta chỉ cần return lại như hàm trên để kiểm tra trạng thái đăng nhập.

Hàm kiểm tra người dùng có phải là admin hay không

Tiếp đến, hàm sẽ kiểm tra lại lever của user đó và và gán xem lever của user đó có bằng 1 hay không, nếu user này bằng 1 hệ thống sẽ nhận biết người dùng này mới là admin còn ngược lại thì người dùng này không phải là admin.Đối với hàm này, hệ thống sẽ kiểm tra cấp độ của người dùng, nhưng mà trước khi hệ thống kiểm tra cấp độ của người dùng thì phải kiểm tra trước là người dùng đã đăng nhập hay chưa, vì vậy mà chúng ta phải khai báo một biến $user để chứa thông tin đó.

Các bạn cần lưu ý nhiều về vấn đề này vì chúng ta sẽ còn sử dụng rất là nhiều trong admin, vì tất cả các thao tác trong admin chúng ta đều phải kiểm tra cấp độ có phải là admin hay không, nếu như là admin thì chúng ta mới cho xử lý một số tính năng mà chỉ có admin mới được xử lý.

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài thư viện Role phân quyền, ở bài hướng dẫn này thì cũng tương đối ngắn và rất ít trường hợp xảy ra các lỗi ở code nên các bạn sẽ rất là thoải mái ở nội dung này.