Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tạo trang đăng nhập trong PHP

Lúc trước, chúng ta đã tạo một Database MySQL và thư viện PHP, ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang đăng nhập trong PHP bằng thư viện và cơ sở dữ liệu đó.

Bài viết này sẽ bao gồm 3 nội dung chính là:

 - Xây dựng một form html để đăng nhập

 - Xây dựng mô hình xử lý cơ sở dữ liệu

 - Xây dựng các thư viện để login

Để có được một trang PHP hoàn chỉnh, các bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn của tôi dưới đây nhé:

Tạo trang Dashboard

Đây là trang mà người dùng khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện.

Trong thư mục common, các bạn tạo một file với tên dashboard.php và chèn đoạn code sau đây vào:

Khi bạn đã tạo trang dashboard này, mỗi khi có bất cứ User nào đăng nhập vào hệ thống thì hệ thống sẽ điều hướng bạn đến trang này, hoặc các User đã đăng nhập nhưng click đến trang đăng nhập thì vẫn sẽ bị chuyển đến trang này.

Các bạn có thể kiểm tra lại trang Dashboard mà mình vừa tạo bằng link: http://localhost/php_example/admin/?m=common&a=dashboard.

Xây dựng thư viện để login

Để xây dựng thư viện đăng nhập, các bạn thêm hàm sau vào file libs/helper.php.

Ở đây, hàm is_submit() sẽ tiến hành kiểm tra trong hệ thống khi người dùng nhấn vào nút xác nhận, và trong hàm này, chúng ta có sử dụng request_name nên chúng ta chỉ cần tạo input hidden và gán tên cho form cho nó là được.

Ví dụ minh họa:

Để tạo được hàm lấy thông tin của người dùng theo tên mà người dùng đã đăng nhập, các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào file admin/database/user.php:

Tạo trang đăng nhập người dùng

Ở phần tạo trang đăng nhập trong PHP này, chúng ta cần sử dụng Session để tạo lưu trữ các thông tin của người dùng. Vì vậy, các bạn hãy vào file libs/session.php và kiểm tra xem trong file có session_start(); hay chưa, hãy bổ sung vào đầu file nếu chưa có nhé.

Để tạo được trang đăng nhập, các bạn hãy bỏ đoạn code dưới đây vào file admin/modules/common/login.php:

Ở trang đăng nhập này, chúng ta sẽ có 2 hàm nhằm thực hiện 2 bước chính:

- Bước 1: Kiểm tra ID hiện tại của bạn có phải là admin hay không, nếu đúng thì hệ thống sẽ điều hướng bạn đến trang quản trị.

 - Bước 2: Khi người dùng ấn vào nút xác nhận gửi thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ lấy các thông tin đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu và tiến hành kiểm tra các thông tin đăng nhập đó. Nếu không có lỗi thì bạn sẽ được điều hướng đến trang đăng nhập và thông báo cho người dùng là đã đăng nhập thành công.

Tôi cũng đã giải thích từng phần chi tiết trong đoạn code đó nên các bạn có thể xem lại từng hướng dẫn đó nhé.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tạo một trang đăng nhập trong PHP, ở bài viết sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang đăng xuất trong PHP, một trong những trang cực kỳ quan trọng trong một trang Web PHP.