Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Có thể sử dụng nhiều tên miền trên một website không?

Câu trả lời là có, tuy nhiên cần phải chú ý kỹ đến phương pháp để không bị ảnh hưởng xấu đến SEO.
Vd: bạn có 2 tên miền domainone.com, domaintwo.com đều muốn trỏ về 1 web
Có 2 cách như sau:
1. Các tên miền đó cùng chạy song song, nghĩa là có chức năng tương tương nhau đối với website.
Với cách này, khi truy cập vào địa chỉ http://domainone.com/gioi-thieu hay http://domaintwo.com/gioi-thieu đều được, và truy cập như bình thường. Tuy nhiên cách này là không tốt cho SEO vì Google sẽ hiểu đây là 2 website khác nhau với cùng 1 nội dung, nghĩa là trùng lặp nội dung, không tốt cho cả 2 tên miền.
2. Có 1 tên miền chính, các tên miền còn lại trỏ về tên miền đó. Vd ở đây chọn domainone.com là tên miền chính.
Nếu bạn truy cập vào http://domaintwo.com/gioi-thieu thì hệ thống sẽ tự chuyển hướng (redirect) về http://domainone.com/gioi-thieu. Điều này khai báo cho Google biết domainone.com mới là tên miền chính và nội dung trên website là của tên miền này.

Website Profast khuyến khích bạn nên sử dụng cách 2 cho website nếu bạn có nhiều tên miền cần trỏ vê.