Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tin tức

Để có thể insert dữ liệu vào database, hệ thống sẽ kiểm tra những thông tin đăng nhập mà người dùng đã nhập vào ở form đăng nhập xem có phù hợp với những thông tin trong hệ thống hay không và tiến hành nhập dữ liệu vào database. Để thực hiện được bước kiểm tra thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra form mà người dùng nhập dữ liệu bằng Javacript và sau đó kiểm tra bằng mã code.

Và ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bằng mã code PHP để website được an toàn hơn.

Thêm hàm code insert database

Để quá trình viết code để trở nên đơn giản hóa hơn, chúng ta nên chỉ cần tạo 1 hàm Insert để dùng chung cho toàn hệ thống.

- Bổ sung hàm code sau vào file libs/database.php:

 + $data: tất cả dữ liệu sẽ được truyền trong dạng mảng này, từng phần tử trong mảng này sẽ có dạng $field => $valueVới hàm code này, chúng ta sẽ có 2 thông số chính là:

 + $table: là tên bảng mà bạn muốn thêm vào

Sau đây, tôi sẽ đưa ra cho các bạn một ví dụ nằm trong code sau khi bạn đã đăng ký thành viên trong hệ thống của mình:

Tên người dùng: nguyenminhdongỞ đoạn code này là bạn đã có một người dùng với các thông tin tài khoản như sau:

Mật khẩu: 986857849

Email đăng ký: nguyenminhdong@gmail.com

Thêm hàm validate dữ liệu bảng User

Chúng ta có thể sử dụng chung một hàm cũng được bởi hàm code này sẽ kiểm tra ở form edit và form nhập mà chúng ta đã tạo trước đó. Tác dụng của việc tạo thêm hàm này là kiểm tra dữ liệu mà người dùng nhập vào có chính xác với hệ thống hay không.

Để thực hiện việc thêm hàm validate này, bạn hãy vào file admin/database/user.php và chèn đoạn code dưới đây vào:

Đầu tiên, đối với loại validate có kết nối với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra biến $error có chứa lỗi nào không, nếu chứa lỗi thì không cần phải truy vấn với SQL, mục đích của việc này là giảm tải đến máy chủ. Hàm này sẽ trả về tất cả các lỗi của hàm valedate.Trong hàm code này, chúng ta sẽ có 2 loại validate chính là valedate có kết nối cơ sở dữ liệu và valedate không có kết nối cơ sở dữ liệu.

Đối với valedate không có kết nối cơ sở dữ liệu thì người dùng có thể thêm user vào database.

Chú ý: Để hiển thị form thì bạn cần mở file admin/widgets/header.php và bổ sung đoạn code dưới đây vào nhé:

Tạo form thêm người dùng

Để tạo một form thêm người dùng, bạn hãy bỏ doạn code dưới đâu vào file admin/modules/user/add.php:

Chúng ta có thể sử dụng hàm nput_post() để show dữ liệu ra website trong trường hợp validate bị lỗi do nhập form trùng với dữ liệu đã có trong database, ví dụ:

Bạn hãy chạy đường dẫn http://localhost/php_example/admin/?m=user&a=add, nếu bạn chạy đúng với bảng dưới đây thì bạn đã thành công rồi đấy:

Xử lý form thêm người dùng

Để tạo được việc xử lý form, bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào VI TRI 1 ở đoạn code phía trên là được:

Đến bước này tôi nghĩ việc tạo một trang thêm người cùng cơ bản đã hoàn tất, bạn hãy chạy thử nghiệm và xem thành quả nhé!.