Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tin tức

Xóa người dùng là một trong những chức năng nguy hiểm nhất của php, bởi nếu bạn xóa hết user hoặc xóa đi người quản trị user thì website của bạn sẽ không có người quản trị. Vì vậy, đối với việc code php thì bạn cần phải chính xác, còn đối với người dùng thì bạn cần phải kiểm tra những thông tin người dùng thật kỹ trước khi xóa.

Sau đây sẽ là 3 điều mà bạn cần lưu ý khi thiết kế một trang xóa người dùng:

 - Chỉ có Supper admin mới được xóa người dùng

 - Không thể xóa người dùng là supper admin

 - Không thể xóa chính bạn vì bạn mà người đang login

Để có thể xóa được người dùng trong hệ thống, bạn bạn làm theo 3 bước co bản dưới đây:

Chỉnh lại file hiển thị danh sách người dùng

Để hệ thống website của chúng ta chỉ có superadmin mới có thể chỉnh sửa và xóa người dùng thì chúng ta cần phân quyền cho những user có thể hiển thị ra các nút sửa và xóa đó.

 - Bạn thêm hàm sau vào file: libs/role.php :

Hàm này có chức năng là kiểm tra xe người dùng có phải là supper admin hay không.

 - Bước tiếp theo là bạn hãy thêm 2 câu lệnh dưới đây vào file modules/user/list.php :

Ở vị trí $users , các bạn cũng thêm câu lệnh kiểm tra supper admin như sau:Ở đoạn code trên bạn hãy thêm vào thẻ thead, mục đích của hàm này là kiểm tra supper admin.

Để thực hiện việc xử lý form gửi đi bằng jQuery, các bạn lần lượt làm theo 2 bước sau:Xử lý form gửi đi bằng jQuery

 - Bước 1: Mở file widgets/header.php và thêm đoạn code sau đây vào thẻ head:

- Bước 2: Thêm đoạn Javascript sau vào file modules/user/list.php:

 - Nếu người dùng click vào nút xóa thì hệ thống sẽ thực hiện gửi đi formTrong đoạn Javacript đó có 2 sự kiện chính là:

 - Nếu người dùng click vào submit form thì hệ thống sẽ hiện một form xác nhận người dùng có thực sự muốn xóa không, nếu người dùng đã chắc chắn muốn xóa thì người dùng phải nhập vào đường dẫn hiện tại vào, mục đích của việc nhập này là sau khi thực hiện xóa sẽ điều hướng người dùng về lại đúng trang đó.

Với 2 bước trên thì bạn có thể làm ngược lại cũng được, không nhất thiết phải đi từ bước 1 đến bước 2 đâu nha.

Xử lý việc xóa người dùng

Bạn hãy nhập đoạn code sau đây vào file modules/user/delete.php:

Nội dung của đoạn code này là: Nếu người dùng ấn xóa user thì hệ thống sẽ lấy thông tin của người dùng và tiến hành kiểm tra xem có phải là bạn đang xóa supper admin hay không, nếu có thì nó sẽ hiện thông báo “Bạn không thể xóa supper admin được”, ngược lại thì hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện để xóa người dùng, nếu hợp lệ thì hệ thống sẽ báo “Xóa thành công”, nếu không hợp lệ thì hệ thống sẽ báo “xóa thất bại”.

Đến đây thì bạn cơ bản đã hoàn thành được trang Xóa người dùng trong PHP, bạn hãy thử nghiệm bằng cách xóa một người dùng đi nhé.