Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tin tức

Bất cứ 1 website nào cũng cần đến một hệ thống module với nhiều chức năng khác nhau, vì vậy, trước khi tiến hành lập trình, bạn cần phải tiến hành xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một database user php thuần đơn giản, tức là những gì đơn giản nhất trong phần này để các bạn dễ hiểu.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một bảng cơ sở dữ liệu, trong này có chứa các phần quản lý người dùng như đăng ký, đăng nhập, thêm xóa sửa thành viên.

Cấu trúc table tb_user

Để tạo một cấu trúc bảng table với tên là tb_user, bảng này chứa danh sách tất cả các thành viên quản trị của hệ thống, bảng table này sẽ có cấu trúc như sau:

Trong table này bạn cần chú ý field level sẽ có hai giá trị:

  • 1 => admin
  • 2 => thành viên

Với field password mình sẽ lưu chuỗi mã hóa md5 nên khi viết chức năng đăng nhập chúng ta cần mã hóa nó trước khi thực hiện truy vấn.

Ở bảng này, chúng ta cần chú ý đến field level nó sẽ gồm 2 giá trị chính đó là: admin và thành viên. Nếu các bạn muốn nhiều hơn thì sau khi thành thạo PHP hãy làm thêm nhé.

Ngoài ra, ở field password chúng ta sử dụng chuổi mã hóa md5 nên khi viết code, chúng ta cần có chức năng mã hóa trước khi thực hiện hàm truy vấn.

Cách tạo bảng table tb_user: Để tạo được bảng table user, các bạn hãy làm theo hướng dẫn gồm 3 bước đưới đây:

Bước 1: Bạn hãy tạo 1 database với tên là php_example.

Bước 2: Tạo bảng tb_user bằng cách chạy dòng lệnh SQL đưới đây:

-ID: Khóa chínhỞ bảng database user này, chúng ta sẽ lưu các thành viên quản trị của website, bao gồm các nội dung sau:

-Name: Họ và tên của người quản trị

-Email: email của người quản trị, chúng ta có thể dùng email này để đăng nhập

-Password: Mật khẩu ứng với tên tài khoản của thành viên

-Address: Địa chỉ của thành viên

-Created: Thời gian cụ thể mà tên thành viên này đã đăng ký

Bước 3: Tạo một thành viên là supper admin để quản lý toàn bộ Website bằng cách  thêm vào đoạn code dưới đây:

Vậy là chúng ta đã tạo xong một bảng table tb_user, bảng này sẽ được áp dụng cho module user sau này.

Cấu trúc Table danh mục sản phẩm

Để tạo cấu trúc bảng cho danh mục sản phẩm, các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào:

-ID: Khóa chính, ở đoạn code này chúng ta đang để tự tăngỞ bảng table này, chúng ta có 4 thông tin cần chú ý đó là:

-Name: Tên của danh mục sản phẩm

-Parent_id: Đây là ID của danh mục lớn nhất chúng ta gọi là danh mục cha, một website sẽ bao gồm hiều cấp khác nhau, và đây là cấp cao nhất

-Sort_order: Vị trí hiển thị

Cấu trúc table sản phẩm

Để tạo cấu trúc table sản phẩm, các bạn có thể thêm vào phpmyadmin đoạn code sau:

-id: Khóa chínhVới bảng sản phẩm này, các bạn cần chú ý đến 9 thông tin:

-catalog_id: Đây là id của một danh mục sản phẩm chứa sản phẩm đó.

-name: Tên của sản phẩm

-price: Giá sản phẩm

-discount: Giảm giá, khuyến mãi

-image_link: Ảnh minh họa của sản phẩm đó (1 ảnh)

-image_list: Danh sách tất cả các ảnh của sản phẩm đó

-created: Thời gian đăng sản phẩm

-view: Tổng số lần xem của sản phẩm này

Ngoài ra vẫn còn rất nhiều trường thông tin khác, các bạn có thể làm thêm tùy vào yêu cầu cụ thể của website.

Tạo table giao dịch

Bảng giao dịch cực kỳ quan trọng trong 1 website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến. Bảng giao dịch sẽ lưu lại danh sách tất cả các giao dịch trên Website.

-id: Khóa chính Ở table giao dịch này, các bạn cần chú ý đến 12 trường thông tin chính là:

-status: Trường này thông báo trạng thái của giao dịch là đã thành công hay chưa

-user_id: Đây là id của thành viên đã đăng ký và mua hàng

-user_name: Tên khách hàng

-user_email: Email khách hàng

-user_phone: Số điện thoại khách hàng

-amount: Tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán sau khi đã add những sản phẩm mình đã mua

-payment: Tên của cổng thanh toán

-payment_info: Thông tin thanh toán của khách hàng mà bên cổng thanh toán gửi

-message: Danh sách những yêu cầu của khách hàng

-security: Mã bảo mật của giao dịch

-created: Thời gian cụ thể của giao dịch

Sau khi đã hoàn thành bảng giao dịch này, chúng ta sẽ có 1 bảng dữ liệu dưới đây:

Tạo table đơn hàng

-id: Khóa chính là trường dữ liệu này các bạn để tự tăng

-transaction_id: Đây là id của giao dịch,1 giao dịch có thể có nhiều đơn hàng và 1 đơn hàng phải thuộc 1 giao dịch nào đó.

-product_id:  Id của sản phẩm

-qty: Số lượng sản phẩm trong đơn hàng,như ví dụ trên thì với tivi thì qty = 1,và điện thoại thì qty = 2

-user_phone: Số điện thoại khách hàng

-amount: Số tiền của đơn hàng,các bạn lưu ý là số tiền(amount) trong bảng giao dịch sẽ bằng tổng số tiền trong bảng đơn hàng tương ứng nhé

-data: lưu dữ liệu nào đó mà bạn muốn

-status: đây chính là trạng thái của đơn hàng,và trạng thái này cho chúng ta biết sản phẩm của đơn hàng này đã được gửi cho khách chưa,ví dụ status = 1 là đã gửi,status = 0 là chưa gửi hàng cho khách

….Các bạn cần phân biệt chính xác amount và status trong bảng transaction và amount và status trong bảng order nhé.
Và kết quả sẽ được như hình phía dưới.

Vậy là tôi đã hoàn thành bài viết tạo database cho 1 Website, ngoài ra vẫn còn các bảng khác như bảng Admin, tôi sẽ hướng dẫn ở các bài sau.