Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tin tức

Không có ngôn ngữ lập trình nào tốt hơn, mỗi ngôn ngữ đều có những thế mạnh và đặc thù riêng.
Quan trọng nhất là ở người lập trình và chất lượng code của CMS.
Website Profastchọn PHP đơn thuần là lựa chọn một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng và xác định theo đuổi nhằm liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm.