Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Tốc độ website ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

Tốc độ của website sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến SEO.
Các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của 1 website:
  1. Sự tối ưu của hệ thống CMS, cách thiết kế cơ sở dữ liệu
  2. Sự tối ưu cấu trúc HTML của website
  3. Cấu hình của Server chứa hosting phải ở mức tối thiểu, đường truyền ổn định. (Lưu ý là dung lượng và băng thông hằng tháng của gói host không ảnh hưởng đến tốc độ).
  4. Hình ảnh và các nội dung khác trên website cần phải nhẹ.
  5. Các yếu tố từ dịch vụ khác như facebook comment, facebook like, google+ share...