Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Khi xây dựng một website mới cần chuẩn bị những gì?

Trước khi xây dựng một website mới, bạn cần chuẩn bị các thông tin:
 
  1. Mục đích xây dựng website.
  2. Đối tượng phục vụ.
  3. Mức chi phí dự trù.
  4. Các chức năng dự kiến.
  5. Các thông tin dự kiến sẽ đăng tải.
  6. ...
Việc chuẩn bị kỹ các thông tin ban đầu, kết hợp với sự tư vấn từ Website Profast, bạn sẽ có thẩy xây dựng website nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Xem thêm